​แม่ค้าตลาดอินโดจีนร้องผู้ว่าฯมุกดาหาร ขอให้ตรวจสอบ ทม.มุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ไม่ยุติธรรม   

          ​แม่ค้าตลาดอินโดจีนร้องผู้ว่าฯมุกดาหาร ขอให้ตรวจสอบ ทม.มุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ไม่ยุติธรรม
 

           วันที่ 14 มิถุนายน นายพิชิต  บุญมาลี พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการค้าตลาดอินโดจีน บริเวณหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ยุติธรรมเสมอภาค กรณีเทศบาลเมืองมุกดาหารมีคำสั่งรื้อถอนร้านค้าตลาดอินโดจีนเฉพาะบริเวณหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร

         สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองมุกดาหารได้มีประกาศให้รื้อถอนร้านค้าบนทางเท้าหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัยตลอดแนวภายใน 15 วัน  ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ยุติธรรมเสมอภาค เนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ขอคืนพื้นที่ถนนและไหล่ทางบริเวณตลาดอินโดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้จุดผ่อนปรนเพื่อให้จำหน่ายสินค้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหารได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป็นอันสิ้นผลบังคับ และเทศบาลเมืองไม่อาจใช้ดุลพินิจในการออกประกาศกำหนดจุดผ่อนปรนชั่วคราวบริเวณตลาดอินโดจีนได้อีก ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มีหนังสือให้เทศบาลเมืองมุกดาหารในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดเรียบร้อย และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พิจารณาดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความยุติธรรมเสมอภาคและ เท่าเทียมกันของประชาชนในบริเวณตลาดอินโดจีนด้วย 

         ดังนั้นการที่เทศบาลเมืองมุกดาหารมีประกาศให้รื้อถอนร้านค้าแต่เฉพาะบริเวณหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัยเพียงแห่งเดียว โดยไม่ได้ให้ร้านค้าที่อยู่บนถนนและไหล่ทางโดยรอบบริเวณตลาดอินโดจีนทั้งหมดรื้อถอนด้วยเช่นเดียวกัน จึงเป็นการออกประกาศไม่คำนึงถึงความยุติธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว​ เดวิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777​
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด