ข่าวใหม่ล่าสุด

เปิดงาน "วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก" เวียนเทียน 999 ย่างรอบมหาสถูปทวารวดีมรดกโลก

             เปิดงาน "วิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก" เวียนเทียน 999 ย่างรอบมหาสถูปทวารวดีมรดกโลก            วันที่ 22 พฤษ...[อ่านต่อ]