ข่าวใหม่ล่าสุด

“อลงกรณ์”ผนึกนักบริหารทุกภาคส่วนจัดตั้งสถาบันเอฟเคไอไอ. ไทยแลนด์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม(Innovation Economy)ส่งเสริม12อุตสาหกรรมใหม่หวังอัพเกรดประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูง

         “อลงกรณ์”ผนึกนักบริหารทุกภาคส่วนจัดตั้งสถาบันเอฟเคไอไอ. ไทยแลนด์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม(Innovation Economy)ส่งเสริม12อุตสาหกรรมใหม่หวังอัพเกรดประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูง  ...[อ่านต่อ]