อบจ.อุดรธานี ร่วมประชุม คกก.เตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด   

     อบจ.อุดรธานี ร่วมประชุม คกก.เตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด

           วันที่ 11 มิ.ย.2567 เวลา 13.30 น.นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นางเกศรินทร์ ภูกิจ ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อุดรธานี 

           โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธาน นายณฐพล วิถี  รอง ผวจ.อุดรธานี นายกฤต อรรคศรีวร หัวหน้า สนง.จ.อุดรธานี นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรม จ.อุดรธานี นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ จ.อุดรธานี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุม

             ประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่ เรื่อง ประธานที่ประชุม  แจ้งให้ทราบว่า  จ.อุดรธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 จ.อุดรธานี และได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2567 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อุดรธานี โดยมี ผวจ.อุดรธานี เป็นประธาน ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของ จ.อุดรธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงได้เชิญคณะกรรมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามอำนาจหน้าที่ ครั้งที่ 2/2567 ในวันนี้  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2567 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อุดรธานี เรื่อง เพื่อพิจารณา ขั้นตอนพิธีการ ร่าง กำหนดการพิธีบอกกล่าวขอขมา วันที่ 18 มิ.ย.2567 ร่าง กำหนดการวันที่ 4,7,8 ก.ค. 2567 การนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธี จุดตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ จุดประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ (จุดประชาชนตักน้ำจุดตั้งโต๊ะบวงสรวง) การจัดผังที่นั่งสำหรับผู้ร่วมงาน ประมาณ 80 คน ขบวนอัญเชิญขันน้ำสาครจากบ่อน้ำคำชะโนดไปยังจุดตั้งขบวนรถ ขบวนนางรำฟ้อนต้อนรับขบวนขันน้ำสาคร จำนวน 720 คน การจัดหาพิธีกร วันที่ 4,7,8 ก.ค. 2567 จำนวน 2 คน (ยกเว้นวันที่ 4 ก.ค.2567 ใช้พิธีกร จำนวน 4 คน ในวังนาคินทร์ จำนวน 2 คน ด้านนอก 2 คน) กำหนดจำนวนช่างภาพที่สามารถเข้าไปถ่ายในพิธีได้ จำนวน 5 คน การจัดหาพราหมณ์ วัดมัชฌิมาวาส/ คำชะโนด จำนวน 1 คน (ของจังหวัด) คำชะโนด(วังนาคินทร์) จำนวน 4 คน กำหนดเส้นทางในการอัญเชิญขันน้ำสาครไปยังวัดมัชฌิมาวาส ขบวนอัญเชิญขันน้ำสาคร การจัดผู้นั่งบนรถในขบวนอัญเชิญน้ำ ชุดที่ 1 จากคำจะโนดไปจุดศูนย์กรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ชุดที่ 2 จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯไปยัง จุดหน้า ทต.หนองบัว ชุดที่ 3 จาก ทต.หนองบัว ไปยัง วัดมัชฌิมาวาส การจัดตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ พร้อมมวลขนโบกธงรับขบวนรถอัญเชิญขันน้ำสาคร เป็นต้น
--------------------------------------
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด