ปฐมนิเทศนักศึกษาป.ตรี ผอ. เทคนิคนำคณะผู้บริหาร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์   

          ปฐมนิเทศนักศึกษาป.ตรี ผอ. เทคนิคนำคณะผู้บริหาร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์ ต่อเนื่อง  2 กลุ่ม 36 คน

            วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)

           โดยมีคณะรองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมคณะครูผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โดยมีสาระหลักในเรื่องของ ตารางเรียน รูปแบบการเรียน การวัดผล การประเมินผล ตลอดจนความก้าวหน้าทางอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงการแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษาและการทำประกันอุบัติเหตุ มีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ  2 กลุ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 36 คน
////
ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด