นายก อบจ.อุดรธานี เปิดงาน“ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” ชาว ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี กว่า 300 คนร่วมโครงการฯ   

นายก อบจ.อุดรธานี เปิดงาน“ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” ชาว ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี กว่า 300 คนร่วมโครงการฯ

         วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567  “ปลูกไผ่ มีไม้ ได้อาหาร” ณ วัดโพธิ์สระ บ้านตูมเหนือ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  โดยมี นายธีระชัย แสนแก้ว ส.ส.อุดรธานี เขต 7 พรรคเพื่อไทย นายสง่า ภักดี ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.อุดรธานี นายบัญชา ปานเชียงวงศ์ ส.อบจ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี เขต 3 จ.ส.อ.สามิตร ศรีสองเมือง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุดรธานี นางบุญจ๋า ชาติชำนิ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.อุดรธานี นายอัครพล บริกุล ผอ.โรงเรียนพังงูวิทยา อบจ.อุดรธานี 5 นายเสริมศักดิ์ ปัญญาใส นายก อบต.ตูมใต้ พร้อมคณะฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาว ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กว่า 300 คน เข้าร่วมในโครงการฯ

         วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูก ดูแลรักษา และการขยายพันธุ์ไผ่  2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3.เพื่อเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชน 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  5.เพื่อเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากเกษตร จ.อุดรธานี โดย นายปกภณ เครือแก้ว หน.กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตร จ.อุดรธานี นายวิวิช พวงสวัสดิ์ พร้อมคณะ ผู้ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการปลูก การดูแล การใช้ประโยชน์ของไผ่ การตลาด และการขยายพันธุ์ไผ่โดยเฉพาะ 
--------------------------------------
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด