กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู    

           กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

         วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งทำให้บ้านเรือนของประชาชน รวมถึงสถานที่ราชการ ได้รับความเสียหายหลายแห่ง  โดย พันเอก ชูชาติ  นนทบุตร  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยของกรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 เข้าให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนของประชาชนและสถานที่ราชการที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 191 หลัง  ซึ่งทางหน่วยทหารร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการซ่อมแซมไปแล้ว  จำนวน 183 หลัง  ทั้งนี้หน่วยได้มอบสิ่งอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ และจัดกิจกรรมหมอเดินเท้า ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน  ซึ่งการดำเนินการให้ความช่วยเหลือยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ   บรรเทาความเดือดร้อน  และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก 
จากการกรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ผู้ประสบวาตภัยพร้อมผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลเข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์  0885397430                                                      
กรมทหารราบที่ 13
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด