ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี นำบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"   

       ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี นำบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องใน "วันวิสาขบูชา"

       วันพุธที่ 22 พ.ค. 2567 เวลา 07.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้  นางเกศรินทร์ ภูกิจ ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี นายธนวิน ทองดีวัฒนา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางมณฑรัตน์ พิธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นางสิรินธรา ทองธิราช หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา สนง.เลขานุการ  อบจ.อุดรธานี นำ ข้าราชการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ อบจ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2567 และ กิจกรรม "สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ" จ.อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ บริเวณลานด้านหลังพิพิธภัณฑ์หนองประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

        โดยมี ท่านเจ้าคุณพระราชสารโกศล เจ้าคณะ จ.อุดรธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ที่ปรึกษา ผวจ.อุดรธานี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รอง ผวจ.อุดรธานี นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรม จ.อุดรธานีพ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.(ท)  นางนิตยา คำวงศ์ปิน รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่น จ.อุดรธานี นายวิมล สุระเสน นอ.เมืองอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ชมรม สมาคม และประชาชนชาว จ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

          กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง จ.อุดรธานี ร่วมกับ จ.อุดรธานี และ สนง.พระพุทธศาสนา จ.อุดรธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี มอบเกียรติบัตรผู้สวมผ้าไทยโดดเด่นสวยงาม ประจำวันที่ 15 พ.ค.2567 ดังนี้ 1.น.ส.วรลักษณ์ คนงาม สนง.สถิติ จ.อุดรธานี 2.น.ส.ธัญชนก เบ้าหล่อเพชร สนง.ศึกษาธิการ จ.อุดรธานี 3.น.ส.ธาราพร สาระรัตน์ สนง.ประกันสังคม จ.อุดรธานี 4.น.ส.ฟ้าใส ลีเลิศ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุดรธานี และ มอบเกียรติบัตรผู้ใช้ภาชนะจากธรรมชาติสวยงาม คือ นางกนกนภัส พิมพา สนง.วัมนธรรม จ.อุดรธานี ต่อมาเวลา 07.15 น. ผวจ.อุดรธานี ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำประกอบพิธีทางพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป (จากวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง)ให้ศีล ให้พร เสร็จแล้ว รับบิณบาต เป็นอันเสร็จพิธี

           "วันวิสาขบูชา" เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันสำคัญสากลโลก เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ  3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ในวันวิสาขบูชา จะมีการทำบุญ ปฐมวัด และกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เช่น การฟังธรรมะจากพระสงฆ์ การบูชาพระ การทำบุญ เพื่อเกิดความสงบและสุขใจ ซึ่งใน จ.อุดรธานี ตั้งแต่เวลา 17.45 น.ขอเชิญร่วมเวียนเทียนได้ที่ วัดมัชฌิมาวาสพระอารามหลวง วัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง หรือวัดอื่นๆใกล้บ้าน
--------------------------------------
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด