"อรรถวิชช์" ดึงเวฟจับมือกรมข้าว “ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง” สู่ "ข้าว Low Carbon" ลดโลกร้อน เพิ่มรายได้ชาวนา   

         "อรรถวิชช์" ดึงเวฟจับมือกรมข้าว “ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง” สู่ "ข้าว Low Carbon" ลดโลกร้อน เพิ่มรายได้ชาวนา

            ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ประธานกรรมการบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างกรมการข้าว โดย นายชิษณุชา บุดดาบุญ และ นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว และ นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เพื่อพัฒนานวัตกรรม ”ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง” และผลิตบุคลากรพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อลดโลกร้อน และเพิ่มผลผลิตต่อไร่
           ดร.อรรถวิชช์ กล่าวว่า "นวัตกรรมทำนาเปียกสลับแห้ง” สามารถช่วยลดโลกร้อน ลดการก่อก๊าซมีเทน ก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจากน้ำขังในนาข้าว การปลูกข้าววิธีใหม่นี้จะลดการใช้น้ำลง 50% และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้รากต้นข้าวยาวขึ้น เพิ่มข้าวดูดซับสารอาหารลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

โดย บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด ส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้ง เพื่อให้ได้ข้าวคาร์บอนต่ำ Low Carbon ที่ตลาดโลกต้องการ และมีราคาสูงขึ้น โดยพร้อมร่วมมือกับกรมการข้าวสร้างรายเพิ่มให้เกษตรกร รวมถึงทำให้ไทยเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ช่วยลดโลกร้อนตามเป้าตามสากล
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด