เตือนภัย ประชาชน ,ผู้ประกอบการ พี่น้องชาวอุดรทุกท่านทราบ    

                เตือนภัย ประชาชน ,ผู้ประกอบการ พี่น้องชาวอุดรทุกท่านทราบ 
           เนื่องจากสื่อมวลชนได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี ที่ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และก่อสร้างบุกรุกที่สาธารณะ ,ลำรางสาธารณะ ,ก่อสร้างต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต,ก่อสร้างบนพื้นที่ดินไม่ตรงตามที่ขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมทั้งป้ายโฆษณา  รวมหลายแห่งทั่วเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครอุดรธานี  และในโครงการที่ได้รับการร้องเรียนมีเจ้าพนักงานท้องถิ่นสังกัดกองช่างเทศบาลนครอุดรธานี จงใจเพิกเฉยปล่อยปละละเลย ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้ตำแหน่งราชการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการพวกพ้อง   ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และก่อสร้างบุกรุกที่สาธารณะ ,ลำรางสาธารณะ ,ก่อสร้างต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต,ก่อสร้างบนพื้นที่ดินไม่ตรงตามที่ขออนุญาตก่อสร้าง   สื่อมวลชนเข้าไปสอบถามที่หน่วยงานเทศบาลนครอุดรธานีหลายแผนกที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ได้รับความร่วมมือ โยนกันไปมาไม่คิดที่จะปรับปรุงแก้ไข สื่อมวลชนจึงได้ยื่นขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560 แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจงใจปกปิดข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชนได้เข้าติดตามสอบถามหลายครั้งแต่สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้เพื่อที่สื่อมวลชนจะได้แสวงหาความจริงบนความถูกต้อง
                สื่อมวลชนได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจากประชาน ถึงการเพิกเฉยปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากการตรวจสอบของสื่อมวลชนในเชิงลึกทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัดกองช่างบางคน มีการใช้ตำแหน่งราชการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย และประกอบกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พยายามจะปกปิดข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้  และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ไม่ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่มีการร้องเรียน ไม่คิดที่จะดำเนินการแก้ไข   
               เตือนภัยประชาชน ,ผู้ประกอบการ พี่น้องชาวอุดรทุกท่าน  อย่าหลงเชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน และจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อที่จะกระทำความผิด  เพราะวันใดที่มีปัญหาการร้องเรียนขึ้นมานั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการท้องถิ่นบางรายที่รับเงินท่านไปนั้น  ไม่สามารถเครียเรื่องปัญหาที่กระทำโดยไม่ถูกต้องให้ท่านได้ และก็จะปล่อยลอยแพท่าน  ท่านก็คงได้รื้ออาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นออก ทำให้เสียเงินมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งค่าก่อสร้าง  ค่าจ่ายใต้โต๊ะ และค่ารื้ออาคาร  โดยเจ้าหน้าที่บางรายที่รับเงินท่านไปก็ปล่อยลอยแพท่าน หากท่านมีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมหรือพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ท่านสามารถส่งข้อมูลอินบ็อกเข้ามาได้ที่เฟสบุ๊ค “หนังสือพิมพ์ คู่แผ่นดิน” หรือ “ต้น คู่แผ่นดิน” ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายดีที่สุด  จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อ ตกเครื่องมือปั๊มเงินให้กับข้าราชการชั่วบางคนที่คอยใช้ตำแหน่งราชการแสวงหาผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย.....ด้วยความปราถนาดี      
              วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ,ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี  ให้เข้าตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริงให้ปรากฏโดยเร็ว เพราะคนโกงมันโกงกันเร็วมาก แต่ขบวนการตรวจสอบของหน่วยงานราชการกับมีการตรวจสอบอย่างเชื่องช้า....เดี๋ยวสื่อมวลชน และประชาชนจะคิดได้โดยสุจริตใจว่า หน่วยงานที่ตรวจสอบนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่า

 หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด