ตรวจเยี่ยมสมัคร สว. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.) สอบถาม ให้ข้อคิด คำแนะนำกรรมการรับสมัคร   

            ตรวจเยี่ยมสมัคร สว. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา(สว.) สอบถาม ให้ข้อคิด คำแนะนำกรรมการรับสมัคร

      วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกริช ทิพย์สมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมกานการเลือกตั้งจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สถานที่รับสมัครผู้รับเลือก เป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว .)โดยมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และคณะกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับโดยสถานที่รับสมัครผู้ที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภา ใช้บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่รับสมัคร จากการตรวจเยี่ยมของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้พูดคุยทักทาย กับเจ้าหน้าที่ ประจำ โต๊ะที่ตรวจหลักฐานและรับใบสมัคร อย่างเป็นกันเอง รวมทั้งสอบถาม ปัญหาที่เกิดขึ้น จากการรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งให้คำแนะนำ ต่างๆที่เป็นประโยชน์ ต่อเจ้าหน้าที่ และ ขอเป็นกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา อยู่ในขอบเขต ของกฎหมาย ของการเลือกตั้ง ตามประกาศทุกประการ
////
ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์
หวยเด็ดงวดนี้
เรื่องอื่นๆในหมวด