อุ่นใจไซเบอร์ โครงการอุ่นใจไซเบอร์ AIS บุกโรงเรียนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ป้องกันมิจฉาชีพให้ครูและนักเรียน   

        อุ่นใจไซเบอร์ โครงการอุ่นใจไซเบอร์ AIS บุกโรงเรียนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ป้องกันมิจฉาชีพให้ครูและนักเรียน

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ดร. ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการ โรงเรียน นางสาวรุ้งกานต์ เอ็มบัว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ ครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เข้าร่วมประชุมฟัง การบรรยายสรุป โครงการ" อุ่นใจไซเบอร์ "ของบริษัท AIS โดยมีทีมวิทยากรประกอบด้วย นายฉันทวัฒน์ หามนตรี Marketing Manager Lower North น.ส.วิมลนารถ ชีวสกุลยง Sustainability Development Project Northและ นายนิรัตน์ โพธิ์พรม Marketing Specialist โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสพฐ. กับ บริษัท AIS เพื่อที่จะป้องกันการภัยจากไซเบอร์จากแก็งค์คอลเซนเตอร์ ซึ่ง จากการวิจัยพบว่า เด็กวัยชั้นป.4  ป.5 และ ป.6 ระหว่างอายุ 10 - 12 ปี และ ผู้สูงวัยหรือผู้เกษียณ จากงานอายุ 60 ปีขึ้นไปจะถูกหลอกจากมิจฉาชีพ พวก Call Center มากที่สุด

            บริษัท AIS จึงเห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงได้มีโครงการนี้เพื่อที่จะให้ครูคอมพิวเตอร์ได้นำไปสอน ให้กับนักเรียน ทุกระดับชั้น โดย ผู้อำนวยการ ได้ขอขอบคุณ บริษัท AIS ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง ภัยจากไซเบอร์ และได้นำเสนอโครงการให้กับโรงเรียน นำไปใช้ดัง โรงเรียน จึงได้ นำเสนอเป็นกิจกรรมที่จะที่จะให้คณะครูโหลดแอปไปเรียนรู้  อีกทั้งให้ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ในไปสอดแทรกในวิชาที่สอนเมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์จะได้รับใบวุฒิบัตร ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการขอวิทยฐานะได้. ส่วนนักเรียนสามารถนำวุฒิบัตรเก็บเป็นพอสโฟริโอเพื่อใช้การยื่นเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
////
ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์